Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mutace ovlivňující transport pigmentu
Již vytvořené pigmentové granule jsou v melanocytech transportovány do dendritů a odtud přecházejí do rostoucího vlasu. Transport zajišťuje protein myosin-V, pomocí kterého se granule zachycují na "žebříčku" z mikrovláken tvořených proteinem aktinem a tak postupují kupředu.

Obrazek

Mutace, která pozmění myosin-V zároveň narušuje transport barviva. I když melanozomy produkují pigmentu hodně, do chlupů se ho dostane málo a obvykle se ukládá ve shlucích. To dává srsti jakoby vymytý barevný nádech. Mutace myosinu má vliv i na tvar melanocytu, dendritů je méně a jsou slabší.
Myosin také odpovídá za přesun endoplazmatického retikula (membránová struktura uvnitř buňky) v Purkyňových buňkách. To jsou velké nervové buňky v mozečku (cerebellum), části mozku mající na starosti koordinaci pohybů a udržování rovnováhy. Špatně fungující myosin se tedy může projevit i v pohybech zvířete, dochází k záchvatům, ataxii (pohybové nekoordinovanosti) a k dalším poruchám.
Za tyto neurologické defekty je zodpovědná především alela dilute genu (dilute gene, D), která se nazývá dilute-lethal a u homozygotů může vést k smrti. Dilute genů způsobujících modrou barvu srsti (americká modrá, ruská modrá atd.) je v chovu potkanů zřejmě několik a zatím není s přesností určeno, mutace kterých konkrétních genů to jsou.Obrazek
Zdroje:
http://www.ratbehavior.org/CoatColorMutations.htm
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=5880
http://cs.wikipedia.org/wiki/Endoplazmatick%C3%A9_retikulum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moze%C4%8Dek